martes, 24 de marzo de 2015

Ciencia e Gastronomía dos produtos da acuicultura de Galicia no Carlos Oroza coa colaboración do IGAFA


O CIFP Carlos Oroza informa de que o vindeiro venres, 27 de marzo, ás 12.15 da mañá no aula restau-rante Álvaro Cunqueiro do noso centro, realizarase a presentación final do proxecto de innovación di-dáctica no ámbito da formación profesional “Ciencia e Gastronomía dos produtos da acuicultura de Galicia”.

O CIFP Carlos Oroza en colaboración co IGAFA levaron a cabo este proxecto que se materializa na elabo-ración da guía de consumo “Ciencia e gastronomía dos produtos da acuicultura de Galicia” e unha páxi-na web. O programa previsto da xornada é o seguinte: 

  • 09.15-09.30 Recepción no CIFP Carlos Oroza do alumnado e profesorado do IGaFA. 
  • 09.45-10.15 Visita guiada polos talleres Cociña 1, Cociña 2, Panadaría e Cafetaría 
  • 10.30-12.00 Participación de varios profesores e alumnado do centro, xunto con alumnado do IGaFA na preparación das especialidades do aperitivo que se servirá posteriormente. 
  • 12.15-13.00 Degustación e servizo de aperitivo que se realizou nos talleres, entrega da guía de consumo e presentación do marco básico da web do proxecto. 

A esta actividade están convidados e confirmados: 
- Consello Regulador do Mexillon de Galicia 
- Empresa Porto Muiños 
- Representantes de AROGA


0 comentarios:

Publicar un comentario